Molntjänster för ditt företag.

Molnbackup

Automatisk säkerhetskopiering

Molntjänsten molnbackup innebär att vi regelbundet ser till att viktiga filer packas ihop, krypteras och skickas till en driftsäker datahall för förvaring.

I samråd med oss på itsnillet väljs de filer ut som bör säkerhetskopieras. All data säkerhetskopieras och kontrolleras sedan hos oss dagligen av våra backuptekniker. När behov uppstår att hämta tillbaka någon fil från säkerhetskopian kan ni vara säkra på att återläsningen fungerar och att rätt information finns lagrad hos oss.

Eftersom all viktig data finns i en säker datahall skyddar lösningen förutom mot serverkrasch också mot brand, inbrott och andra lokala faktorer.

I tjänsten Molnbackup ingår:

  • Säker, krypterad överföring till datahall vid valfritt intervall.
  • Trygg och säker förvaring i en ändamålsenlig datahall av skyddsklass 3.
  • Daglig kontroll av backupfunktionen.

Adress: itsnillet AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov.
Telefon: 08 412 00 370. E-post: info@itsnillet.se
Dataskyddspolicy
© itsnillet AB 2015, OrgNr: 556672-0982

Nordiskt tillväxtcertifikat

Högsta kreditvärdighet

itsnillet
Webbyrå: Pigment AB