IT säkerhetsföretag

Välkommen till itsnillet, din pålitliga partner inom IT-säkerhet

Som ett ledande IT-säkerhetsföretag vet vi att i dagens digitala era är säkerhet avgörande för att skydda din verksamhet från hot och intrång.

Säkerhet är inte bara en del av vad vi gör – det är grunden för allt vi gör.

Hos oss står er IT-säkerhet i centrum, och vi tar varje steg för att säkerställa att er verksamhet är skyddad mot de senaste hoten och utmaningarna.

Med vår expertis och innovativa lösningar erbjuder vi skräddarsydda skydd som håller ditt företags information och infrastruktur säker.

Välkommen att kontakta oss – vi tar hand om din IT-säkerhet så att du kan fokusera på att driva din verksamhet framåt.

Stärk ditt digitala skydd med vår skräddarsydda IT-säkerhetslösning

Ett IT-säkerhetsföretag med kunden i fokus

Uppnå en trygg och säker IT-miljö med hjälp av oss på itsnillet AB. Genom en djupgående sårbarhetsanalys och skräddarsydda åtgärder ger vi er organisation skydd mot cyberhot i den digitaliserade eran.

Våra tjänster innefattar helhetslösningar för hårdvara, mjukvara och arbetssätt, med fokus på utbildning, att efterleva lagar och förordningar.

Med vår hjälp får ni ett IT-säkerhetsföretag som inte bara identifierar sårbarheter utan också implementerar långsiktiga lösningar för att säkra er verksamhet.

Låt oss guida er genom den digitala utvecklingen med våra pålitliga och proaktiva tjänster inom IT-säkerhet.

Optimera din IT-miljö med våra säkerhetslösningar

I dagens digitala era är det mycket viktigt att säkerställa skyddet för era företagsdata. När cyberhoten blir allt mer komplexa behöver företag en helhetslösning som kan hantera alla utmaningar.

Våra skräddarsydda säkerhetslösningar är utformade för att möta era specifika behov och utnyttja de senaste produkterna och processerna för att garantera en hög nivå av skydd. Oavsett om era medarbetare arbetar på kontoret, hemifrån eller på resande fot, kan vi hjälpa er att skapa en robust skyddsstrategi mot alla typer av hot, inklusive virus, skadlig programvara, phishing-attacker, ransomware och andra skadliga försök att kompromettera er säkerhet.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan säkra er verksamhet och skydda era värdefulla data.

Våra säkerhetslösningar

Ert företags säkerhet är vår främsta prioritet, och vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda IT-säkerhetslösningar som passar just era behov. Med vår expertis kan vi hjälpa er med följande:

 • Skydd av er känsliga information för att minimera risken för obehörig åtkomst.
 • Aktiv övervakning av era affärssystem, oavsett om de är lokalt förvarade eller i molnet.
 • Regelbundna säkerhetskopieringar av er mest värdefulla information för att säkerställa att den alltid är tillgänglig.
 • Snabb upptäckt och effektiv åtgärd av misstänkt aktivitet för att skydda er organisation mot intrång.

Därför ska du välja oss för din IT-säkerhet

Skräddarsydd säkerhet

Alla företag är unika – och därför behöver även IT-skyddet vara det. Vi utformar IT-säkerhetslösningar specialanpassade för ditt företags behov och skyddar viktig information från intrång.

Proaktiv övervakning

Vi övervakar systemet proaktivt och hanterar incidenter snabbt – på det sättet kan vi upptäcka potentiella hot i realtid. Genom att agera snabbt minimerar vi riskerna och ser till att ditt företags data är säkra.

Säkerhetsmedvetenhet

Det är viktigt att personalen är medveten om vikten av en god IT-säkerhet för att minimera riskerna. Därför erbjuder vi utbildningar och riktlinjer inom IT-säkerhet.

Regelbunden uppdatering

Alla system och programvaror hålls kontinuerligt uppdaterade med de senaste verktygen för att den övergripande IT-säkerheten ska förbättras på ditt företag.

IT-säkerhetsföretag – vanliga typer av attacker

 • Malware sprids via e-post eller onlinekanaler och skadar datorer genom filkryptering.
 • Ransomware krypterar filer och kräver lösensumma för att återställa dem.
 • Phishing-skickar bedrägliga e-postmeddelanden för att lura användare att lämna ut känslig information.
 • DDoS-attacker överbelastar servrar för att hindra webbplatser från att fungera.
 • Man-in-the-middle-attacker utnyttjar osäkra nätverksinställningar för att spionera på kommunikation mellan enheter.

En egen IT-säkerhetsavdelning

Med vår hjälp har ditt företag alltid stöd och hjälp när det behövs. Vi är experter på IT-säkerhet och förstår vikten av en väl fungerande och säker IT-miljö.

Våra konsulter uppdaterar kontinuerligt sina kunskaper inom säkerhet genom att vidareutbilda sig men också genom att följa utvecklingen inom IT-området kontinuerligt via alla tillgängliga källor, såväl digitala som tryckta.

Vi har ett stort kontaktnät hos distributörer, hårdvarutillverkare, leverantörer av ekonomisystem och CRM gör att vi alltid kan hitta den för kunden bästa lösningen inom IT-säkerhet.

Välkommen att kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur våra skräddarsydda IT-säkerhetslösningar kan förstärka er verksamhet och skydda era digitala tillgångar.

Fem tips för bättre IT-säkerhet

Forskning visar att upp till en tredjedel av små och medelstora företag brister i grundläggande IT-säkerhetsåtgärder, såsom antivirusprogram, regelbundna backup-rutiner och lösenordsrutiner.

Här är fem säkra tips som alla företag bör beakta för att förbättra den digitala säkerheten:

 • Antivirusprogram/EDR mjukvara. Installera och håll ditt antivirusprogram uppdaterat för att skydda mot skadliga program och attacker. Regelbundna automatiska uppdateringar är avgörande för att bibehålla effektiviteten.
  EDR mjukvara ger er konstant skydd mot de senaste hoten, vilket minskar risken för skadlig kod och intrång.
  Med hjälp av maskininlärning och AI anpassar sig EDR mjukvaran kontinuerligt för att förutse och stoppa hot innan de når er infrastruktur.
  EDR-funktionen gör det möjligt att snabbt upptäcka, anlysera och reagera på incidenter, vilket minimerar negativa effekter och nedtid.
  Central hantering för enkel övervakning och konfiguration.
 • Brandvägg. En brandvägg agerar som en barriär mellan internet och datorn, vilket hindrar oönskade intrångsförsök. Säkerställ att din brandvägg är aktiverad, uppdaterad och anpassad efter ditt företags behov.
 • Användarhantering. Skapa tydliga riktlinjer för användarbehörigheter och hantering. Identifiera vem som ska ha tillgång till vilka system och utveckla rutiner för att hantera användarbehörigheter vid personalförändringar.
 • Avaktivera oanvända tjänster. Rensa bort onödiga program och tjänster som inte aktivt används. Genom att avaktivera oanvända tjänster minskar du sårbarheter och risker i ditt system.
 • Utbildning och riktlinjer för anställda. Investera i utbildning och skapa tydliga riktlinjer för anställda gällande IT-säkerhet. Mänskliga misstag utgör ofta det största hotet mot datasystem, så det är viktigt att medarbetare förstår sin roll i att skydda företagets informationstillgångar.

Genom att implementera och följa dessa tips kan små och medelstora företag stärka sin IT-säkerhet och minimera risken för cyberattacker och dataläckage. Låt oss bli ditt kompetenta IT-säkerhetsföretag.

Adress: itsnillet AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov.
Telefon: 08 412 00 370. E-post: info@itsnillet.se
Dataskyddspolicy
© itsnillet AB 2015, OrgNr: 556672-0982

Nordiskt tillväxtcertifikat

Högsta kreditvärdighet

itsnillet
Webbyrå: Pigment AB