om oss itsnillet

Onlinebackup – Låt itsnillet hjälpa dig!

På en server finns oftast kritisk företagsinformation som exempelvis e-post, program och viktiga filer. Serverns innehåll utgör själva navet i hela företagets kommunikation och arbetsverktyg. Oavsett om företaget är litet eller stort företag så är ofta denna data nödvändig för den dagliga driften.

Låter ni itsnillet utföra säker server backup kan ni känna en mycket större trygghet om ni skulle råka ut för intrång, fysisk stöld, brand eller hårdvarufel.

onlinebackup Server backup

Vad är en server-backup?

En server backup innebär att man kopierar all data från ert företags server för att förvara den på en annan, säker plats.

Onlinebackup – Vad är det?

En onlinebackup innebär att man kopierar sin data från den lokala servern till en annan server, via internet. Fördelen med denna metoden att data skickas säkert över internet till en annan plats och server.

Server backup – Varför är det viktigt?

Det finns flera anledningar och fördelar med att göra backup av den data som lagras på företagets server. Nedan följer tre viktiga anledningar till varför ni regelbundet bör göra en server backup:

1. Förhindra dataförlust
Om er utrustning av någon anledning skulle förlora data så kan det vara företagskritiskt att ha en kopia av den på en annan server. Dataförlust kan orsakas av exempelvis strömavbrott eller andra hårdvarufel.

2. Förenkla dataöverföring vid expansion eller hårdvarubyte
Har ni er server backup redo underlättar det vid migrering till nya plattformar och utrustning. Ska ert företag exempelvis uppgradera den gamla servern till en ny server sparar ni både tid och pengar om ni har er server backup redo.

3. Undvik dubbelarbete genom att ha onlinebackup av din server
Förlorar företaget data måste ni återskapa filer och det innebär dubbelarbete som kostar företaget både tid och pengar. Gör ni kontinuerligt server backup kan data och filer återskapas snabbt.

När ni vill utföra en server backup av ditt företags server

Låt då itsnillet utföra arbetet. Vi har lång erfarenhet av båder server- och onlinebackuper och förstår vikten av att detta utförs på ett säkert sätt. Er data skyddas på en säker plats utan risk för intrång utifrån. Ni når oss via telefon, e-post eller vårt kontaktformulär – alla kontaktuppgifter finns här på vår hemsida. Kontakta oss idag för att få pris och offert. Vi ser fram emot att höra ifrån er!

Adress: itsnillet AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov.
Telefon: 08 412 00 370. E-post: info@itsnillet.se
Dataskyddspolicy
© itsnillet AB 2015, OrgNr: 556672-0982

Nordiskt tillväxtcertifikat

Högsta kreditvärdighet

itsnillet
Webbyrå: Pigment AB