itsnillets policy under Corona-pandemin

Åtgärder och rutiner kring hur vi på itsnillet arbetar för att undvika smittospridning av Corona.

Som grund har vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  1. Alla medarbetare uppmanas stanna hemma vid minsta symptom (snuva, hosta eller feber) även lindriga.
  2. Vi undviker onödiga på-platsen-besök och försöker lösa fler frågeställningar än vanligt på distans via telefon/e-post.
  3. Medarbetare uppmanas tvätta händerna oftare under kontorstid samt alltid (självklart) efter varje toalettbesök samt innan/efter lunch.
  4. Alla möten som inte kräver fysisk träff sker på distans via Microsoft Teams alt. telefon
  5. Vid kundbesök hälsar vi inte genom handslag.

 

Eftersom vi är ett serviceföretag där en stor del av vår arbetsuppgift är att hjälpa våra kunder på-plats utgår vi fortfarande från våra olika kontor men vi förbereder rutiner för hur servicenivån i största möjliga mån ska kunna upprätthållas i det fall vi tvingas arbeta helt och hållet från distans och/eller hemifrån.

Vi följer självklart dagligen utvecklingen och rapporteringen från FHM och eftersom rekommendationerna kan ändras med kort varsel kan fler rutiner och åtgärder komma att läggas till framöver.

Adress: itsnillet AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov.
Telefon: 08 412 00 370. E-post: info@itsnillet.se
Dataskyddspolicy
© itsnillet AB 2015, OrgNr: 556672-0982

Nordiskt tillväxtcertifikat

Högsta kreditvärdighet

itsnillet
Webbyrå: Pigment AB